Site Yönetiminin Görevleri

Site sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda yapılması istenen çalışmaların alt yapısını hazırlamak ve site sakinlerine sunmak.

Yıllık işletme bütçesini kat sakinlerine tebliğ etmek.

Site içerisindeki yeşil alanların sulama temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek.

Ortak alanların temizliğini yapmak.

Apartman sakinlerinin çöplerinin toplamak ve bu çöpleri konteynırlara koymak

Kışın ortak alanlara tuz dökülmesi ve kar temizleme işlemlerini gerçekleştirmek

Ortak donatı alanlarında işlev gösteren su depoları, hidroforlar, asansörler gibi her türlü sistemin teknik anlamda devamlılığını sağlamak.

Yılda birkez yağmurlar başlamadan önce çatılarda; Sulama başlamadan önce bahçe sulama sistemlerinin bakımını yapmak ve test etmek.

Zamanında ödenmeyen aidat miktarlarının icra yoluyla tahsilini gerçekleştirmek.

Site içerisinde gelişen ve suç unsuru teşkil eden olayları İlgili kuruluşlara bildirmek.

İmar planlarında öngörülmeyen büfe ve benzeri ticari faaliyetler yürüten yapılaşmaları ilgili kuruluşlara bildirmek

Su, elektrik, doğalgaz ve telefon şebekelerinde oluşan genel arızaları ilgili kuruluşlara

bildirmek.

** Site yöneticiliği bir ortak alan yöneticiliği olup dairelerin içerisinde gelişen problemler site yönetimin görev ve yetki alanı içerisinde değildir